پروگرام هاهمه

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ - ۱۳:۴۰
Background image

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی

برنامه انکشاف اقتصاد روستایی، قسمی طرح شده است که توجه بیشتر آن متمرکز به زنان است و با شیوه و مدیریت بهتر در 34 ولایت کشور، برنامه اولویت ملی برای انکشاف اقتصادی زنان (WEE-NPP) عملی میگردد

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ - ۱۳:۳۹
Background image

برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری

برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری در سال 2003 در چوکات وزارت آحیا و انکشاف دهات ایجاد گردید. مسوولیت عمده این برنامه، طرح و ایجاد پالیسی، فورمولبندی استراتیژی ، پلانگذاری، همکاری و تطبیق فعالیت های مربوط به آب، حفظ الصحه و توسعه نظافت

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ - ۱۳:۳۸
Background image

دفتر انسجام برنامه های ساحوی

دفتر انسجام برنامه های ساحوی در سال 1387 منحیث یک برنامه ملی در چارچوب وزارت احیا و انکشاف دهات ایجاد گردیده و به هدف کاهش فقر روستایی پروژه های آبیاری، آبرسانی، ترانسپورت و پروژه های عام المنفعه مختلف النوع  دیگر را دیزاین و تطبیق نموده است.

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ - ۱۳:۳۴
Background image

برنامه ملی راه سازی روستایی

برنامه ملي راه سازي روستايي يکي ازبرنامه هاي کليدي و عمده دولت جمهوري اسلامي افغانستان است، که در سال ۲۰۰۲ ميلادي تحت نام برنامه ملی کاریابی اضطراری (NEEP) ايجاد و به فعاليت آغاز نموده

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ - ۱۰:۳۲
Background image

رشد معیشت در ساحات مرزی افغان تاجیک -۲

پروژهء رشد معیشت در ساحات مرزی افغان – تاجیک (لیتاکا) مرحله دوم اولین برنامه انکشاف اجتماعی – اقتصادی میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان بوده

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ - ۱۰:۴
Background image

برنامه ملی میثاق شهروندی

برنامۀ ملی میثاق شهروندی بعد از تکمیلی طرح ابتدائی در ماه میزان سال 1395 هجری شمسی توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان رسماً افتتاح گردید

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ - ۱۰:۲
Background image

انرژی پایدار برای انکشاف دهات افغانستان

The Afghanistan Sustainable Energy for Rural Development (ASERD) programme developed by MRRD and UNDP builds on the existing efforts to provide energy to rural areas of Afghanistan.

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ - ۹:۵۹
Background image

انستیتوت انکشاف دهات افغانستان

The Afghanistan Institute of Rural Development was first established under the name of the Golzar Training Center and then founded in 1335 with an area of 55 hectares of land in the Chahar asiab district of Kabul Province