دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۲ - ۱۱:۲۴
Background image

میثاق شهروندی آغازی ـ برای پایان یک تراژیدی

ایوب خان مهمند رییس شورای انکشافی انصاری ها، مرد زحمتکش و پر دستاوردی هست، از زمانی که به عنوان رییس شورای انصاری ها انتخاب شده تا اکنون کمک های زیادی از سازمانهای مخلتف دولتی و غیر دولتی برای مردم شورای انکشافی محلی انصاری ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۲ - ۱۱:۲۲
Background image

قهرمانان مشتاق به آموزش

قریۀ اول خان درولسوالی تنی ولایت خوست موقعیت داشته که زمین های قابل زرع کم دارد. اکثر مردم آن به شغل زراعت ومالداری مشغول اند.

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۲ - ۱۱:۸
Background image

زنان در قریه نوآباد بایخانه برای ترویج حفظ الصحۀ محیطی کمک کرده اند

قریه نوآباد بایخانه روستایست که در گوشهٔ مرکز ولایت سرپل موقعیت دارد.

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۲ - ۱۱:۶
Background image

تأثیر عملی برنامۀ ملی میثاق شهروندی بالای زندگی مردم

بخاطر برداشتن گام های عملی درراستای تطبیق موفقانۀ برنامۀ ملی میثاق شهروندی، سلسلۀ آموزشهای دراز مدت وکوتاه مدت برنامه در ولایات مختلف کشور از جمله در چند ولسوالی ولایت پنجشیرراه اندازی شد که طی آن مسایلی چون معرفی برنامه وزمینه های تطبیق آن درعمل، بسیج سازی قریه ها ومحلات، تحلیل وضعیت اقت

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۲ - ۱۰:۴۰
Background image

برق می تواند زندگی مردم را تغییر دهد، نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر اجتماعی نیز

شورای انکشافی قالین بافان یگانه شهرک مهاجرین وعودت کننده گان درشهرمزارشریف است اهالی این شورا که تعداد شان به بیش از  ۱۷۰

شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۱۴:۴۴
Background image

کان ایثار

اتاقکی کم نور با دیوارهای کاهگلی در کنج حویلی کوچکی واقع در روستای شیرآباد ولسوالی دهدادی ولایت بلخ: بصیره‌ی جوان با خواهرش مروه، هر روز در این اتاق از سپیده‌ی صبح تا سیاهی شب خیاطی می‌کنند.

Pagination