ClosedShow all

Wed, Dec 02 2020 1:15 PM Kabul
Background image

اعلان داوطلبی:اعمار 16 کیلومتر سرک حغل فرش و ساختمان آن های آبرو آن از پل حصار الی پسکندی، ولسوالی پل حصار ولایت بغلان

    نام پروژه: اعمار 16 کیلومتر سرک حغل فرش و ساختمان آن های آبرو آن از پل حصار الی پسکندی، ولسوالی پل حصار ولایت بغلان

    شماره داوطلبی:  RRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/187/C2/001

 تاریخ . . .