داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
دعوت به داوطلبی: اعمار 30 متر پل آهن کانکریتی گادری با 88 متر دیوار استنادی، قریه صوفی قلعه ولسوالی ایبک ولایت سمنگان
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 19 جوزا 1397 عنوان پروژه: اعمار 30 متر پل آهن کانکریتی گادری با 88 متر دیوار استنادی، قریه صوفی قلعه ولسوالی ایبک ولایت...
Jun 09, 2018 Jul 03, 2018
تهیه وخریداری 89000 لیترتیل دیزل نوع LO2-62 و 16000 لیترتیل پطرول نوع A-92 مورد ضرورت برنامه ملی راه سازی (NRAP)
1 : ضمیمه به شرطنامه: تهیه وخریداری 89000 لیترتیل دیزل نوع Lo2-62 و 16000 لیترتیل پطرول نوع A-92 مورد ضرورت برنامه ملی راه سازی (NRAP) MRRD-167/ARAP-1/WB-1/CO/KBL/97 ضمیمه شماره 1 مورخ...
May 26, 2018 May 27, 2018
تهیه، خریداری و انتقال 26,087 بگس گبیون مربوط ریاست انسجام و پاسخ به حوادث
دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأ و انکشاف دهات ریاست تدارکات دعوت به داوطلبی تاریخ صدور: 31 ثور 1397 تهیه، خریداری و انتقال 26,087 بگس گبیون مربوط ریاست انسجام و پاسخ به...
May 21, 2018 Jun 12, 2018
دعوت به داوطلبی: تهیه، خریداری و انتقال 26,087 بگس گبیون مربوط ریاست انسجام و پاسخ به حوادث
دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأ و انکشاف دهات ریاست تدارکات دعوت به داوطلبی تاریخ صدور: 26 حمل 1397 تهیه، خریداری و انتقال 26,087 بگس گبیون مربوط ریاست انسجام و پاسخ به حوادث ...
Apr 15, 2018 May 06, 2018
فسخ مراحل تدارکاتی
نامه فسخ مراحل تدارکاتی تاریخ: 15/1/1397 از: وزارت احیأو انکشاف دهات، ریاست تدارکات آدرس: دارالامان وات سرک نيله باغ ، كابل، افغانستان ، تيلفون: 202520454 (93+) به: قابل توجه شرکت های محترم ساختمانی! این...
Apr 04, 2018 -
دعوت به داوطلبی: تهیه و نصب سولر ( 60 ) وات معه ملحقات آن در قریه چوچمن ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان
دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأ و انکشاف دهات ریاست تدارکات دعوت به داوطلبی تاریخ صدور: 20 حوت 1396 تهیه و نصب سولر ( 60 ) وات معه ملحقات آن در قریه چوچمن ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان MRRD-10/R....
Mar 11, 2018 Apr 01, 2018
دعوت به داوطلبی: جغل اندازی 3.141 کیلو متر سرک با ساختمان های مربوطه آن درقریه جامنچی کلان ولسوالی خان آباد ولایت کندز
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 15 حوت 1396 عنوان پروژه: جغل اندازی 3.141 کیلو متر سرک با ساختمان های مربوطه آن درقریه جامنچی کلان ولسوالی خان آباد ولایت...
Mar 06, 2018 Mar 27, 2018
دعوت به داوطلبی: اعمار دیوارمحافظوی وسوپرپسیج همراه با ساختمانهای مربوط آن درقریه جلاله ولسوالی غازی اباد ولایت کنرها
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 15 حوت 1396 عنوان پروژه: اعمار دیوارمحافظوی وسوپرپسیج همراه با ساختمانهای مربوط آن درقریه جلاله ولسوالی غازی اباد ولایت...
Mar 06, 2018 Mar 31, 2018
دعوت به داوطلبی: اعمار مایکرو هایدرو پاور MHP در قریه همزه خیل ولسوالی ازره ولایت لوگر
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 15 حوت 1397 عنوان پروژه: اعمار مایکرو هایدرو پاور MHP در قریه همزه خیل ولسوالی ازره ولایت لوگر شماره دعوت به داوطلبی:...
Mar 06, 2018 Mar 27, 2018
دعوت به داوطلبی: اعمار شبکه آبرسانی قریه ارغیج ولسوالی دره، ولایت پنجشیر
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تهیه و تدارکات تاریخ: 15 حوت 1396 عنوان پروژه: اعمار شبکه آبرسانی قریه ارغیج ولسوالی دره، ولایت پنجشیر شماره دعوت به داوطلبی:...
Mar 06, 2018 Mar 31, 2018
صفحه 1 از 66