سوانح وزیر

شرح حال محترم مهندس ویس احمد برمک سر‍پرست وزارت احیا و انکشاف دهات

 

سن: ۴۱ ساله

ملیت: افغان

تحصیلات: ماستر علوم انکشاف و توسعه

تجربه کاری: ۱۸ سال

 از مجمع پیشکسوتان عرصه توسعه و انکشاف، یکی هم مهندس ویس احمد برمک بشمار میرود.

دیدگاه و عملش زمینه ساز احیا و انکشاف روستایی، و منتهای احساسش کمال وطن دوستی و صداقت را در برابر مردم به تصویرمی کشد.

وی درکنار سایر همقطارانش از ویژه گی خاص برخوردار است، که این ممیزه در توفیق طرح ها و برنامه های توسعوی ، بازسازی و نوسازی افغانستان پس از جنگ، ممد و موثر به اثبات رسیده است.

بیشتر

اخبار

 • تفویض تقدیر نامه
  ۲ قوس ۱۳۹۳ محترم عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه شورای ملی از کارکرد های محترم مهندس ویس احمد برمک سرپرست وزارت احیا وانکشاف دهات تقدیر به عمل آورد. رئیس ولسی جرگه شورای ملی ؛محترم عبدالروف ابراهیمی ،به پاس خدمات صادقانه...
 • اعمار شبکه آبرسانی در جوزجان
  ۳ قوس ۱۳۹۳ با تطبیق یک پروژه آبرسانی در مربوطات ولسوالی آقچه ولایت جوزجان؛ مشکل کمبود و نبود آب آشامیدنی روستائیان خاتمه یافت. این پروژه در برگیرنده یک شبکه آبرسانی، ساختمان برج بلند، تانکر فلزی ذخیره آب با...
 • اعمار(۵۲) حلقه چاه آب آشامیدنی در غور
  ۳ قوس ۱۳۹۳ کار اعمار (۵۲) حلقه چاه آب آشامیدنی در(۲۰) قریه ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور تکمیل گردید. چاه های متذکره به هزینه(۵۰۸۷۵۰۰) افغانی از طریق برنامه ملی آبرسانی، آبیاری و حفظ الصحه محیطی به سر...
 • بازسازی دو شبکه آبرسانی
  ۲ قوس ۱۳۹۳ کار باز سازی دو شبکه آبرسانی در مربوطات ولسوالی های درزآب و قوش تیپه ولایت جوزجان تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت. پروژه های یاد شده مجموعاً به طول بیش از (۳۴)کیلومتر به مصرف بیش از (۲) ملیون و (۶۰۰)...
 • ۴۳۰ خانواده از تهدید سیلاب مصون گردید
  ۲۸ عقرب ۱۳۹۳ تطبیق یک پروژه عام المنفعه در مربوطات مرکز ولایت سمنگان؛ مشکلات محیطی (۴۳۰) خانواده روستایی را مرفوع ساخت. این پروژه در برگیرنده اعمار(۸۳)‌ متر دیوار استنادی به هزینه(۳)‌ملیون و...
بیشتر

داوطلبی

بیشتر

Programmes

:: برنامه همبستگی ملی :: NSP

:: برنامه ملی رشد و توسعه منطقوی :: NABDP

:: برنامه ملی راه سازی روستایی :: NRAP

:: برنامه ملی تهیه آب آشامیدنی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری :: Ru-WatSIP

:: برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی :: AREDP

 

اعلان کاریابی

بیشتر