سوانح وزیر

شرح حال مهندس ویس احمد برمک وزیر احیا و انکشاف دهات

 

سن: ۴۱ ساله

ملیت: افغان

تحصیلات: ماستر علوم انکشاف و توسعه

تجربه کاری: ۱۸ سال

 از مجمع پیشکسوتان عرصه توسعه و انکشاف، یکی هم مهندس ویس احمد برمک بشمار میرود.

دیدگاه و عملش زمینه ساز احیا و انکشاف روستایی، و منتهای احساسش کمال وطن دوستی و صداقت را در برابر مردم به تصویرمی کشد.

وی درکنار سایر همقطارانش از ویژه گی خاص برخوردار است، که این ممیزه در توفیق طرح ها و برنامه های توسعوی ، بازسازی و نوسازی افغانستان پس از جنگ، ممد و موثر به اثبات رسیده است.

بیشتر

اخبار

 • به ادامه افتتاح پروژه ها
  31 حمل 1393 به سلسلۀ افتتاح وبه بهره برداری سپردن پروژه های انکشافی هفت پروژه عام المنفعه در مربوطات ولایت بغلان به استفاده روستائیان آنولایت قرار گرفت . پروژه های متذکره دربرگیره دوپل ،پلچک، پاک کاری دوکانال...
 • افتتاح سربند زراعتی در سمنگان
  ۱۶ حمل ۱۳۹۳ کار پروژه سربند آب آشامیدنی و زارعتی قریه چنارگی پایین ولسوالی فیروزنخچیر ولایت سمنگان که از طرف برنامه انسجام ساحوی وزارت احیا و انکشاف دهات آغاز گردیده بود، تکمیل و به بهره برداری سپرده...
 • یکهزار و پنجصد نفر صاحب آب پاک شدند
  ۱۲ حمل ۱۳۹۳ با بهره برداری سپردن دو پروژه عام المنفعه وزارت احیا و انکشاف دهات در قریه های آهینچه و تحت حقان شهر ایبک، مرکز سمنگان مشکل کمبود آب آشامیدنی و زارعتی صدها خانواده مرفوع گردید. پروژه های...
 • پاک کاری زابر
  ۱۱ حمل ۱۳۹۳ کار پروژه پاک کاری ولایه کشی ۲۳ کیلومتر زابر در قرأ مختلف ولسوالی نادعلی ولایت هلمند آغاز گردید . این پروژه که ۴۹۹۷۳۰ افغانی هزینه برمیدارد از جانب ریاست احیا وانکشاف دهات ولایت هلمند راه اندازی گردیده وجوه پولی...
 • همکاری ها میان افغانستان و قزاقستان
  ۶ حمل ۱۳۹۳ مهندس ویس احمد برمک وزیر احیا وانکشاف دهات در دفتر کار اش با ولادیمیربوژکو وزیر مبارزه با حالات اضطرار جمهوری قزاقستان ملاقات نمود. هدف از این ملاقات ایجاد مرکز مبارزه علیه حوادث و حالات...
بیشتر

Programmes

:: برنامه همبستگی ملی :: NSP

:: برنامه ملی رشد و توسعه منطقوی :: NABDP

:: برنامه ملی راه سازی روستایی :: NRAP

:: برنامه ملی تهیه آب آشامیدنی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری :: Ru-WatSIP

:: برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی :: AREDP

 

اعلان کاریابی

بیشتر