سوانح وزیر

زنده گی نامه مختصر محترم نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات

   

     تحصیلات: لیسانس در بخش انجنیری

     و فوق لیسانس در رشته انکشاف و بازسازی

     تجربه کاری:۳۴ سال

     عمر: ۶۲ سال

  از جمله کدر های عاشق به وطن، تیزهوش، مستعد و مجرب کشور یکی هم محترم نصیر احمد درانی است که همیشه در انجام وظایف صداقت و راستی  را انتخاب کرده است. نظر و عمل اش یک است و مهم تر از همه محبت به وطن و خدمت به مردم نزد اش اولویت دارد.

 محترم نصیر احمد درانی فرزند شهید حاجی شاه محمد باشنده اصلی قریه پل کندهاری ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر است.

موصوف تحصیلات عالی اش را در سال (۱۳۶۷) هجری شمسی تا درجه فوق لیسانس در پوهنتون نبراسکا ایالات متحده امریکا در رشته انکشاف و بازسازی به درجه عالی به اتمام رسانیده است.

دوره لیسانس اش را در دیپارتمنت میخانیک پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل موفقانه پایان بخشیده و در سال (۱۳۴۹) از رشته برق لیسه تخنیک ثانوی فارغ و سند بکلوریا بدست آورده، تعلیمات ابتدایی و متوسط اش را در مکتب متوسطه ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر به پایان رسانیده است.

بیشتر

اخبار

 • پروژه های توسعوی در سرپل
  ۵ جوزای ۱۳۹۵ تکمیل کار (۴۹) پروژه برنامه همبستگی ملی وزارت احیأ و انکشاف دهات به هزینه (۶۰) ملیون و (۹۴۰) هزار افغانی در ولایت سرپل؛ به مشکلات محیطی روستائیان (۴۲) دهکده نکته پایان گذاشت. این پروژه ها شامل...
 • باز سازی ۱۶ کانال آبیاری
  ۴ جوزای ۱۳۹۵ کار باز سازی شانزده کانال بزرگ آبیاری به اشتراک محترم نصیراحمد «درانی » وزیر احیا وانکشاف دهات ،هیأت رهبری ولایت لوگر در مرکز پل علم و ولسوالی محمد آغه آنولایت آغاز گردید. این پروژه...
 • ملاقات دیگر
  ۳ جوزای ۱۳۹۵ محترم نصیراحمد«درانی» وزیر احیا و انکشاف دهات در دفتر کار اش با خانم اناکارین « یوهانسن» سکرتر جنرال کمیته سویدن برای افغانستان ملاقات نمود. وزیر احیا و انکشاف دهات ضمن قدر دانی از...
 • تسهیلات لازم برای(۱۹) هزار خانواده در هلمند
  ۴ جوزا ۱۳۹۵ با تکمیل کار،(۶۶) پروژه انکشافی برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات مشکلات محیطی،(۱۹۰۸۶) خانواده روستایی در سه ولسوالی ولایت هلمند مرفوع گردید. پروژه های متذکره در سکتور...
 • آب صحی به دهاتیان
  ۳ جوزای ۱۳۹۵ محترم نصیراحمد «درانی » وزیر احیا و انکشاف دهات در دفتر کار اش با جن مس رئیس مؤسسه دا کار ملاقات نمود. نبود و کمبود آب آشامیدنی و تدابیر حفظ الصحه محیطی در روستاهای ولایات کشور موضوع بحث در این...
بیشتر

Programmes

:: برنامه همبستگی ملی :: NSP

:: برنامه ملی رشد و توسعه منطقوی :: NABDP

:: برنامه ملی راه سازی روستایی :: NRAP

:: برنامه ملی تهیه آب آشامیدنی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری :: Ru-WatSIP

:: برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی :: AREDP

 

اعلان کاریابی

بیشتر