سوانح وزیر

شرح حال مهندس ویس احمد برمک وزیر احیا و انکشاف دهات

 

سن: ۴۱ ساله

ملیت: افغان

تحصیلات: ماستر علوم انکشاف و توسعه

تجربه کاری: ۱۸ سال

 از مجمع پیشکسوتان عرصه توسعه و انکشاف، یکی هم مهندس ویس احمد برمک بشمار میرود.

دیدگاه و عملش زمینه ساز احیا و انکشاف روستایی، و منتهای احساسش کمال وطن دوستی و صداقت را در برابر مردم به تصویرمی کشد.

وی درکنار سایر همقطارانش از ویژه گی خاص برخوردار است، که این ممیزه در توفیق طرح ها و برنامه های توسعوی ، بازسازی و نوسازی افغانستان پس از جنگ، ممد و موثر به اثبات رسیده است.

بیشتر

اخبار

 • افتتاح مرکز اجتماعی در قریه لرغان ایبک
  ۲۸ سرطان ۱۳۹۳ پروژه مرکز اجتماعی قریه لرغان ایبک ولایت سمنگان از طرف برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. این مرکز اجتماعی در ساحه 220 متر مربع در دو طبقه اعمار...
 • رئیس مالی مورد تقدیر قرار گرفت
  ۲۳ سرطان ۱۳۹۳ نظر به ماده بیست و پنجم فقره ششم قانون کارکنان خدمات ملکی بخاطر شفافیت ، راستی ، اخلاص و موفقیت در کار ،ارائه گزارش بودجه عادی وانکشافی و استفاده از سیستم پیشرفته مالی ( AFMIS ) برای معراج الدین...
 • به عموم رسانه های محترم دیداری، شنیداری و چاپی!
  بعد از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 24 جوزا 1393 دیده میشود که سخنگویان ستاد انتخاباتی تیم تحول و تداوم به رهبری محترم داکتر اشرف غنی در نشست ها و گفتگو های رادیو، تلویزیون ها در...
 • رئیس احیا وانکشاف دهات ولایت پکتیکا مورد تقدیر قرار گرفت
  ۱۵ سرطان ۱۳۹۳ رئیس احیا وانکشاف دهات ولایت پکتیکا به پاس خدمات ارزنده اش تقدیر نامه درجه اول ریاست جمهوری ر ا بدست آورد . محترم مهندس ویس احمد برمک وزیر احیا وانکشاف حین اهدای این...
 • آغاز کار چهار پروژه آبرسانی در غور
  ۱۴ سرطان ۱۳۹۳ کار اعمار چهار پروژه آبرسانی در مربوطات ولایت غور از طرف برنامه آبرسانی، آبیاری و حفظ الصحه محیطی وزارت احیا و انکشاف دهات آغاز گردید. شبکه های آبرسانی یاد شده در قریه های مختلف ولسوالی های...
بیشتر

Programmes

:: برنامه همبستگی ملی :: NSP

:: برنامه ملی رشد و توسعه منطقوی :: NABDP

:: برنامه ملی راه سازی روستایی :: NRAP

:: برنامه ملی تهیه آب آشامیدنی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری :: Ru-WatSIP

:: برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی :: AREDP

 

اعلان کاریابی

بیشتر