سوانح وزیر

زنده گی نامه مختصر محترم نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات

   

   تحصیلات: فوق لیسانس در رشته انکشاف و بازسازی

    تجربه کاری:۳۴ سال

    عمر: ۶۲ سال

  از جمله کدر های عاشق به وطن، تیزهوش، مستعد و مجرب کشور یکی هم محترم نصیر احمد درانی است که همیشه در انجام وظایف صداقت و راستی  را انتخاب نموده است. نظر و عمل اش یک است و مهم تر از همه محبت به وطن و خدمت به مردم نزد اش اولویت دارد.

 محترم نصیر احمد درانی فرزند شهید حاجی شاه محمد باشنده اصلی قریه پل کندهاری ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر است.

موصوف تحصیلات عالی اش را در سال (۱۳۸۸) تا درجه فوق لیسانس در پوهنتون نبراسکا ایالات متحده امریکا در رشته انکشاف و بازسازی به درجه عالی به اتمام رسانیده است.

دوره لیسانس اش را در پوهنځی میخانیک انجنیری پوهنتون کابل موفقانه پایان بخشیده و در سال (۱۳۴۹) از رشته برق لیسه تخنیک ثانوی فارغ و سند بکلوریا بدست آورده، تعلیمات ابتدایی و متوسط اش را در مکتب متوسطه ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر به پایان رسانیده است.

بیشتر

اخبار

 • گزارش تحقق پلان صد روز نخست وزارت احیا و انکشاف دهات
  ۶ اسد ۱۳۹۴ به تأسی از فیصله کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان؛ وزارت ها مکلف شدند تا گزارش های صد روز نخست کاری شانرا به ملت ارائه نموده ، در جریان هر 25 روز از تحقق پلان گزارش دهند. وزارت...
 • لوگر در روند انکشاف
  ۳ اسد ۱۳۹۴ بیست و چهار پروژه انکشافی دیگر در مربوطات ولسوالی های محمد آغه، خروار، برکی برک، خوشی و مرکز ولایت لوگر به بهره برداری قرار گرفت. پروژه های متذکره(۲۳) ملیون و(۹۸۱) هزار افغانی هزینه برداشته که از بودجه وزارت...
 • در (۱۰) ولسوالی بدخشان
  ۳ اسد ۱۳۹۴ به ارزش کمتر از(۴۶) ملیون افغانی(۳۳) پروژه عام المنفعه برنامه همبستگی ملی در(۱۰) ولسوالی ولایت بدخشان به استفاده روستاییان قرار گرفت. این پروژه ها، شش مرکز اجتماعی، (۱۰) پلچک، کانال های آبیاری، بند برق آبی...
 • امضای قرارداد میان وزارت احیا و انکشاف دهات و پوهنتون پولیتخنیک کابل
  ۵ اسد ۱۳۹۴ وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد دیزاین پروژه انکشافی بند قادس ولایت بادغیس را به ارزش ۶۸۶۸۰ دالر امریکایی با پوهنتون پولیتخنیک کابل امضا نمود. بر مبنای این...
 • حفر چهار چاه آب آشامیدنی در کابل و پروان
  ۵ اسد ۱۳۹۴ از طریق برنامه ملی آبرسانی، آبیاری و حفظ الصحه محیطی وزارت احیا و انکشاف دهات، کار حفر چهار چاه آب آشامیدنی صحی در مربوطات ولایات کابل و پروان تکمیل و مورد استفاده باشنده گان قرار گرفت. از...
بیشتر

Programmes

:: برنامه همبستگی ملی :: NSP

:: برنامه ملی رشد و توسعه منطقوی :: NABDP

:: برنامه ملی راه سازی روستایی :: NRAP

:: برنامه ملی تهیه آب آشامیدنی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری :: Ru-WatSIP

:: برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی :: AREDP

 

اعلان کاریابی

بیشتر